your_smilee__

11 tekstów – auto­rem jest your_smi­lee__.

Te­go dnia zro­zumiała, że oni to już nap­rawdę tyl­ko przyjaciele. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 13 listopada 2010, 19:31

Nie chcę... Chcę...

Nie chcę żyć z tobą. Chcę byś był moim życiem,...
Nie chcę marzyć o to­bie. Chcę by te marze­nia po­woli się spełniały.
Nie chcę wy­pat­ry­wać Cię przez ok­no, kiedy wrócisz.Chcę żebyś zaw­sze był za [...] — czytaj całość

wiersz • 28 kwietnia 2010, 15:30

Bez

Ptak bez skrzydeł.
Diabeł bez zła.
Lód bez zimna.
Mat­ka bezdzietna.
Mężczyz­na bez klejnotów.
Noc bez ciemności.
Ziemia bez gleby.
Morze bez fal.
Góra bez szczytu.
Las bez drzew.
Miłość bez zaufania.
Ja bez ciebie... 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 26 kwietnia 2010, 21:25

Sam to nazwij...

Za­pukała tak cicho, że tyl­ko głuchy by usłyszał.
Weszła tak niezauważal­nie, że tyl­ko śle­py by ją zauważył.
Mówiła tak, że tyl­ko niemy zna­lazłby z nią wspólny język.
I zniknęła tak szyb­ko, że tyl­ko żółw by ją dogonił...
A ty?
Zdrowy...
Lecz nie potrafisz...
Jej słyszeć.
Ją widzieć.
Z nią mówić.
Z nią być.

______________
Mo­ja amatorskość... 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 25 kwietnia 2010, 13:04

* * *

Przechodzi obok.
Bla­da is­kier­ka uśmie­chu otu­la Je­go twarz.
Mus­nięcie rąk.
Ta­kie niewinne.
Przypadkowe.
Od­wra­camy się.
Je­den moment...
Na twarzach zaw­stydzo­ne rumieńce.
Nieme słowa dookoła.
I ten bezruch.
Ciepłe pal­ce prze­jeżdżaja­ce po mym policzku.
Chwy­tam Je­go dłoń swoją - chłodną.
Daję Mu półuśmiech.
A On mi da­je Miłość.
Obo­je to czujemy.
Dłonie.
Usta.
Oddech.
Miłość.

_____________
wiem. Amatorski.... 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 23 kwietnia 2010, 11:13

Jes­tem sobą tyl­ko wte­dy, gdy jes­tem Twoja 

myśl
zebrała 16 fiszek • 22 kwietnia 2010, 18:38

Dziś w no­cy leżąc w łóżku po­pat­rzyłam przez ok­no na niebo.. Dos­trzegłam na nim tyl­ko jedną gwiazdę.. Spośród mi­liardów gwiazd ja widziałam tyl­ko jedną.. To było dziw­ne.. Wte­dy naszła mnie myśl..:
Ta Gwiazda [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 31 grudnia 2009, 11:08

Niektórzy mówią, że wygląd ukocha­nej oso­by się nie liczy.. Jed­nak pew­nie nie chcieli­by obudzić się i przes­traszyć na wi­dok oso­by leżącej obok..


_________________________

PS. Nie mówię, że są ludzie brzyd­cy ale każdy ma in­ne gus­ta :) 

myśl
zebrała 11 fiszek • 30 grudnia 2009, 11:15

Sa­mi biega­my po supermarketach.
Sa­mi kłóci­my się z rodziną.
Sa­mi całymi dniami sie­dzi­my w kuchni przy­goto­wując pot­ra­wy na święta.
Sa­mi za­pomi­namy pos­ta­wić pus­te­go ta­lerza na świątecznym stole.
Sa­mi nie roz­ma­wiamy z ni­kim przy stole.
Sa­mi za­pomi­namy, o [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 8 fiszek • 25 grudnia 2009, 09:08

Jes­teś moją miłością w ludzkiej pos­ta­ci. Jes­teś pa­sującą tyl­ko do mnie połówką. Jes­teś wszys­tkim tym, cze­go dziś pragnę. Jes­teś spełnieniem moich marzeń. Jes­teś moim całym światem, moim życiem, moim tle­nem, bez Ciebie jest mi ciężko. Jes­teś moją opoką. Jes­teś naj­wspa­nial­szą is­totą stworzoną przez Bo­ga. Jes­teś mój i tyl­ko mój. Jes­teś moim wszys­tkim. Jes­teś, po pros­tu, i za to Cię kocham... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 24 grudnia 2009, 10:50
your_smilee__

Cicha romantyczka, szukająca sama siebie. Miła, serdeczna, uczuciowa, pomocna, troskliwa - dla miłych serdecznych, uczuciowych, pomocnych, troskliwych... Egoistka, złośliwa, kłótliwa - dla egoistów, złośliwych, kłótliwych.. Życia uczę się od ludzi, w szkole, z książek, z cytatów... Jestem człowiekiem - też się mylę. A moje myśli nie są idealne...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność